Vedic Matematik

Vedic Matematik

VEDIC MATEMATİK NEDİR?

Vedic Matematik, Hint Matematiğinin eski sistemine verilen isimdir.
Bu sistem astronomide, geometrik cisimlerin alan hesaplarında, Pisagor teoreminde, cebirsel ifadelerin yazılımında kullanılmıştır.

Vedic Matematik, Sri Bharati Tirthaji tarafından 1911-1918 yılları arasında yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır.

Sri Bharati Tirthaji yaptığı araştırmaya göre matematik, onaltı sutraya ya da formüle dayanmaktadır.

Vedic matematiği yardımıyla bilindik yolların dışına çıkılıp eğlenceli uygulanıp sonucun kısa ve hızlı sürede bulunması sağlanmaktadır.

VEDIC MATEMATİK BEYİN İLİŞKİSİ

İnsan beyni sol ve sağ yarık küreden oluşmaktadır. Bilim adamlarına sağ beyin bilgiyi bir bütün olarak resimle işler. Tasvir ve sembolleri kullanır. Resimlere şekillere ve renklere tepki verir. Sözel ifadeler dışında müziğe, vücut diline, dokunmaya tepki verir. Sezgicidir.

Duygusal olarak ilişki kurar. Uzaysal ilişkileri kullanır. Duygusal ve üretici taraftır. Görerek ve duyarak öğrenir. Hayallere, şiire, mecaza meraklıdır. Vücudun sol yarımını (sol el, sol bacak) kontrol eder. Sol yarım küre ise konuşma ve dil merkezidir. Analitik düşünür. Mantıklı ve sistematiktir. Bilgiyi ardışık ve doğrusal işler. Ayrıntıcıdır. Matematiksel işlemleri gerçekleştirir. Vücudun sağ yarımını (sağ el, sağ bacak) kontrol eder.

Genellikle insanların sağ ve sol yarım kürelerden biri diğerinden daha baskındır. Kişilikleri, davranışları bu baskınlığa göre şekillenir.

Ancak tarihte iz bırakmış ve günümüzde başarılı olan insanların ortak özelliklerinden en önemlisi farkında olarak ya da olmayarak beynin yarım kürelerinin her ikisini de mümkün olduğunca dengeli kullanmalarıdır.