Singapur Matematik

Singapur Matematik

SİNGAPUR MATEMATİK

Singapur Matematik problem çözmeye dayalı bir öğretim tekniğidir. Problem çözebilen çocuk hayatta karşılaştığı problemleri de çözme yeteneğiyle donanımlı şekilde büyüdüğünde karşılaştığı sorunlarla da başa çıkabilir.
Singapur ülke olarak TIMMS ve PISA sınavlarındaki dünya başarısını bu tekniği eğitim sisteminde kullanmasıyla elde etmiştir.

Okulumuzda ekstra program olarak verdiğimiz bu teknik ile milli eğitimin verdiği matematik dışında problem çözme ve strateji geliştirme yeteneği gelişen öğrenciler yetişmektedir.